Søg støtte

Søg

Vi mødes ude i musikken


Donation

Projekt

At styrke livskvalitet

Kamillus Jammerbugt

Kamillus Jammerbugt er en besøgs- og vågetjeneste, der tilbyder frivillige besøgsvenner og vågere til alvorligt syge og døende borgere. Med donationen kan de udbrede kendskabet til Kamillus Jammerbugt ved at deltage i arrangementer i forskellige foreninger, fx sogneaftner, personalemøder i hjemmepleje og på plejehjem. Målet er, at flere kender tilbuddet, så de kan give pårørende størst mulig tryghed og begrænse lidelse og stress hos pårørende ved at give dem et frirum i en svær tid. På lang sigt skal det medvirke til at give øget livskvalitet og minimere komplicerede sorgforløb for pårørende.

Tildelt støtte

30.000 kr.

2023

Modtager

Kamillus Jammerbugt

Region

Nordjylland

Delmål

Et godt liv som pårørende