Søg støtte

Søg

Etablering af et Sanserum


Donation

Projekt

Bedre Børneinddragelse, del 2

Børns Vilkår

Dette projekt har til formål at gøre kommunerne bedre til at inddrage børn i deres egne sager, så der kan træffes de bedst mulige valg for alle parter. Projektet er et todelt pilotprojekt, hvor første del, der tidligere har fået bevilliget støtte af TrygFonden, gennemføres i 2014-2016 i samarbejde med tre kommuner og omfatter afprøvning af forskellige modeller for inddragelse af børn i sagsbehandlingen. Bl.a. vil videooptagelser af samtaler med børn og efterfølgende sparring med børnefaglige medarbejdere indgå i arbejdet. I denne anden del af projektet, der kører frem til 2018, fortsætter indsatsen med at videreudvikle og konsolidere børneinddragelsen i de tre kommuner. Målet med projektet er at udvikle tre modeller for børneinddragelse, som andre kommuner vil kunne tilgå.

Tildelt støtte

6.500.000 kr.

2015

Modtager

Børns Vilkår

Region

Landsdækkende