Søg støtte

Søg

Aktive og glade seniorer


Donation

Forskningsprojekt

Bedre data om trafikulykker

TrafikforskningsgruppenAalborg Universitet

Donationen går til at afdække, om selvrapporteringer af trafikulykker blandt trafikskadede patienter i akutmodtagelserne kan bruges i kommunernes, Vejdirektoratets og politiets forebyggende trafiksikkerhedsarbejde. Udfordringen ved trafiksikkerhedsarbejdet er, at der ikke findes en dækkende registrering af alle trafikulykker. Derfor er der brug for andre kilder til viden om trafikulykker i Danmark og særligt om trafikulykker blandt bløde trafikanter og ulykker, som sker i byer. På hospitalernes akutmodtagelser registreres i dag udelukkende, om der er tale om skader efter en trafik- eller faldulykke. Forskerne vil derfor undersøge, om man kan få de trafikskadede borgere til at selvrapportere direkte via et link til et spørgeskema sendt til e-boks, når de er færdigbehandlede. Indsatsen skal afprøves i Nordjylland i en femårig periode og vil supplere Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2021-30, som nævner værdien af afsøgning af modeller for en udvidet registrering af trafikulykker i akutmodtagelser som et nyttigt supplement til politiets registreringer.

Tildelt støtte

995.000 kr.

2021

Modtager

TrafikforskningsgruppenAalborg Universitet

Region

Landsdækkende