Søg støtte

Søg

Medpassager på cyklen


Donation

Forskningsprojekt

Bedre match mellem risiko og indsats i fængsler – giver det mindre tilbagefald?

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen arbejder for at begrænse kriminaliteten i Danmark og forsøger bl.a. at forbedre færdigheder og kompetencer hos de indsatte i fængslerne, så deres forudsætninger for at leve et liv uden kriminalitet efter løsladelsen optimeres. Som et nyt element i denne indsats har Kriminalforsorgen fået midler til at oprette modtagelsesafsnit og implementere en dansk version af et canadisk risiko- og behovsvurderingsredskab (RNR) i alle fængsler. RNR omfatter bl.a. at vurdere den enkelte indsattes risiko for at begå fornyet kriminalitet samt udarbejde en egentlig afsoningsplan med forskellige aktiviteter for den pågældende. Dette projekt vil undersøge, om den nye arbejdsform resulterer i færre tilbagefald til fornyet kriminalitet, når de indsatte bliver løsladt. Effektmålingen af RNR sker ved at sammenholde tilbagefald blandt 9.000 fanger, der blev løsladt før indførelsen af RNR, med 9.000 fanger, der blev løsladt efter indførelsen af RNR. Projektet vil bidrage med væsentlig viden i forhold til at kvalificere arbejdet med indsatte i fængslerne, så de efter afsoning forbliver ude af kriminalitet.

Tildelt støtte

3.193.982 kr.

2015

Modtager

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Region

Landsdækkende