Søg støtte

Søg

Unge der er afhængige af spil


Donation

Forskningsprojekt

Bedre motorik i børnehaver

Syddansk Universitet

Lektor Lise Hestbæk, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet har modtaget 8.500.000 kr. fra TrygFonden til et projekt, der gennem øget fokus på bevægelse og motorik i Svendborg Kommunes børnehaver skal forbedre børnenes helbred, trivsel og indlæringsevne. Meget tyder nemlig på, at børn med en god motorik er gladere, bedre til at lære og bevæger sig mere end børn, der ikke er så gode motorisk. Dette projekt vil derfor undersøge, om man med en målrettet indsats i børnehaven kan forbedre børnenes motoriske færdigheder og derigennem også deres helbred, trivsel og kognitive funktion. Projektet gennemføres som et lodtrækningsstudie med over 800 børn fra 17 børnehaver i Svendborg Kommune. Institutionerne vil efter lodtrækning enten indgå i en kontrolgruppe, der fortsætter sine sædvanlige aktiviteter, eller i en interventionsgruppe, hvor der ugentligt skal gennemføres fire-fem voksenstyrede fysiske aktiviteter for alle børnene 45 minutter. Aktiviteterne vil have fokus på at styrke børnenes grovmotorik, koordination, balance og sansning. Projektet varer til udgangen af 2019, og effekten vil blive målt via fysiske og kognitive tests samt trivselsundersøgelser ved projektets start og dernæst én gang årligt gennem hele børnenes børnehaveforløb. Projektet sker i et samarbejde mellem forskere på Syddansk Universitet, Svendborg Kommune og TrygFondens Børneforskningscenter.

Tildelt støtte

8.500.000 kr.

2016

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende