Søg støtte

Søg

Patienters egen vurdering af mental sundhed


Donation

Forskningsprojekt

Bedre opsporing af fødselsdepression

Rigshospitalet

Med denne donation vil Rigshospitalets Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning analysere cirka 8.000 spørgeskemaer udfyldt af vordende og nybagte mødre og fædre med det formål at udarbejde en model for bedre og tidligere opsporing af fødselsdepression. De mange data er indsamlet i forbindelse med et tidligere pilotprojekt, også støttet af TrygFonden, der viste, at det praktisk er muligt at screene for fødselsdepression. Dette projekt skal også skabe klarhed over ligheder og forskelle mellem mænds og kvinders symptombilleder for fødselsdepression.

Tildelt støtte

484.050 kr.

2016

Modtager

Rigshospitalet

Region

Landsdækkende