Søg støtte

Søg

Førstehjælp


Donation

Forskningsprojekt

Behandling af akut syge

Bispebjerg Hospital

De fleste hospitalsindlæggelser i Danmark forløber ukompliceret og som planlagt. Der er dog altid risiko for, at patientens tilstand forværres alvorligt under indlæggelse. Akut kritisk sygdom blandt indlagte patienter varsles ofte af ændringer i forskellige vitalparametre og kan derfor potentielt forebygges. Tidlig opsporing af risikopatienter kræver systematisk observation, identifikation og dokumentation. I Region Hovedstaden er det besluttet, at indføre ensartede procedurer omkring opsporing og behandling af risikopatienter i form af early warning score (EWS) med tilhørende handlingsalgoritme, der foreskriver, hvordan monitorerings- og behandlingsniveauet skal øges ud fra en given score. Der vil dog altid være patienter, som algoritmen ikke fanger. Dette Ph.D.-projekt vil derfor undersøge, hvor tit systemet svigter, årsagen til svigt, hvilke barrierer der er og hvordan man kan mindske systemets fejl. Samlet set skal projektet være med til at forbedre opsporingsindsatsen og behandling af akut kritisk syge patienter med EWS.

Tildelt støtte

2.000.000 kr.

2013

Modtager

Bispebjerg Hospital

Region

Landsdækkende