Søg støtte

Søg

Socialt sårbare børn og unge


Donation

Projekt

Behandlingsfundament for FL

Marianne Rosendal

Donationen går til at udvikle uddannelse i funktionelle lidelser med henblik på at sikre vidensdeling og en ensartet, tilgængelig og evidensbaseret behandling i Danmark. Omkring 15 pct. af voksne danskere har en funktionel lidelse. De fleste oplever kun sygdommen i let grad, men de er i risiko for at udvikle kroniske og invaliderende tilstande. Alle fem regioner har siden 2019 oprettet specialiserede behandlingstilbud til patienter med svær funktionel lidelse, men det er et ungt fagområde, og der mangler kompetenceudvikling, uddannelse og træning af de fagpersoner, der møder patienterne i sundhedsvæsenet. Den nye uddannelse skal dels sikre basal viden om tilstanden hos læger generelt, dels sikre specialviden og kompetencer hos bl.a. læger i diagnostiske centre samt behandlere i de specialiserede, tværfaglige centre. Projektet forankres ved Funktionelle Lidelser i Aarhus, og derudover indgår Center for Komplekse symptomer i København og Dansk Selskab for Funktionelle Lidelser. Projektgruppen ønsker med dette projekt at sikre en optimal behandling til mennesker med funktionel lidelse, så de kan opnå bedre livskvalitet. Samtidigt forventes det, at der sker en reduktion i sygefravær og forbrug af sundhedsydelser.

Tildelt støtte

2.984.174 kr.

2020

Modtager

Marianne Rosendal

Region

Landsdækkende