Søg støtte

Søg

Migranter og psykisk sygdom


Donation

Forskningsprojekt

Blodtryk og dødelighed

Syddansk Universitet

TrygFonden har givet støtte til et projekt, der skal undersøge sammenhængen mellem blodtryk og dødelighed hos patienter med akut sygdom. Målet er at give sundhedspersonalet bedre mulighed for at vurdere et givent blodtryks betydning for overlevelsen i forskellige situationer og dermed øge sikkerheden for akutpatienter. Blodtryk er en af de første målinger, som patienter med akut sygdom får foretaget – i ambulancen, lægeambulancen, akutmodtagelsen eller på skadestuen. Traditionelt har kritisk lavt blodtryk været defineret som et pulstryk under 90 mm. kviksølv. Men nyere studier peger på, at patienter med traumer – eksempelvis trafikuheld – har en højere dødelighed allerede ved et blodtryksfald til 110 mm. kviksølv. Man ved, at tidlig målrettet behandling af patienter med for lavt blodtryk øger overlevelsen. Derfor vil projektet via en omfattende gennemgang af datamateriale fra 350.000 akut indlagte patienter på Odens Universitetshospitals skadestue siden 1994, undersøge sammenhængen mellem blodtryk og dødelighed og muligheden for andre tærskelværdier end den nuværende. TrygFonden har støttet projektet med 175.000 kr.

Tildelt støtte

175.000 kr.

2014

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Akut hjælp