Søg støtte

Søg

BørnUngeLiv

BørnUngeLiv vil samle arbejdet med sundhed og trivsel på børne- og ungeområdet på en fælles platform for at understøtte kommunernes arbejde med at sikre et sammenhængende børne- og ungeliv.

TrygFonden indgik i 2015 et partnerskab med Komitéen for Sundhedsoplysning om udbredelse og udvikling af den interaktive platform, BørnUngeLiv. Det overordnede formål er at understøtte arbejdet med børn og unges trivsel og sundhed i alderen 2-25 år. 

Projektet bygger på flere års erfaring med udvikling og test af en spørgeramme for børn og unges sundhed og trivsel. Spørgeskemaerne anvendes bl.a. af sundhedsplejen til forberedelse af samtalerne med børn og forældre samt til at danne sundheds- og trivselsprofiler for klasser og skoler. 

Perspektivet med BørnUngeLiv er at samle arbejdet med sundhed og trivsel på børne- og unge-området på en fælles platform og dermed understøtte kommunernes arbejde med at sikre et sammenhængende børne- og ungeliv. Det gør arbejdet enklere for eksempelvis dagtilbud og skolerne og betyder samtidig, at fx nyudviklede indsatser med det samme kan komme ud på en udbredt platform.

Flere end hver anden kommune er med

Antallet af kommuner, der anvender BørnUngeLiv, varierer en smule fra år til år, men flere end hver anden kommune i Danmark bruger platformen.

Har du spørgsmål?

Ida Hagemann

Projektchef