Søg støtte

Søg

Psykologisk Støtte


Donation

Projekt

Brandkadet Vordingborg

Ungdomsskolen og 10.kl i Vordingborg

Brandkadet Vordingborg er et beredskabsfagligt uddannelsesforløb for unge mellem 13 og 17 år, hvor de uddannes som brandkadetter. Efterfølgende deltager de unge i brandkadetkorpset, hvor de fordyber sig i beredskabsfaglig teori og praksis samt inkluderes i et socialt fællesskab med andre unge og brandkadetinstruktører som rollemodeller. Erfaringerne er gode, og med donationen kan flere unge, som mangler et godt fritidstilbud og et socialt fællesskab, blive brandkadetter. De unge har bl.a. svært ved at være i skolen, er kriminalitetstruede eller kommer fra hjem, hvor forældrene ikke nødvendigvis har en uddannelse eller er i job. Indsatsen skal hjælpe de unge på vej mod en bedre skolegang, uddannelse og i sidste ende job.

Tildelt støtte

1.053.100 kr.

2023

Modtager

Ungdomsskolen og 10.kl i Vordingborg

Region

Sjælland

Delmål

Alle med fra start