Søg støtte

Søg

Sundhedsfagligt akutteam


Donation

Projekt

Brandkadetter i Helsingør

Boliggården

Brandkadetter i Helsingør tilbyder et undervisningsforløb til unge mellem 13 og 17 år, som enten er skoletrætte, kriminalitetstruede eller mangler et fællesskab samt faglig og social selvtillid. På kurset lærer de unge om brandbekæmpelse samt om arbejdet ved andre beredskaber som fx politiet. De unge lærer også om respekt, ansvar og samarbejde, og efter endt undervisning overgår de til et brandkadetkorps, hvor de hører til, indtil de bliver 18 og eventuelt kan starte som deltidsbrandmænd eller frivillige. Erfaringerne med at inddrage unge piger i indsatsen er gode, og derfor skal donationen gøre det muligt at tilknytte endnu flere unge piger.

Tildelt støtte

955.410 kr.

2022

Modtager

Boliggården

Region

Hovedstaden

Delmål

Parat til uddannelse