Søg støtte

Søg

Skraldecafeens folkekøkken


Donation

Kursus

Brandkursus

Sind værestedet Stoppestedet

Værestedet Stoppestedet er en selvejende institution under landsforeningen SIND, der giver borgere med psykiske vanskeligheder mulighed for at være i et åbent, anonymt værested. Med donationen kan værestedet opgradere sikkerheden og holde kursus i brandbekæmpelse for ansatte, brugere af værestedet og korpset af frivillige.

Tildelt støtte

9.100 kr.

2021

Modtager

Sind værestedet Stoppestedet

Region

Syddanmark