Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Kursus

Brandkursus

Sind værestedet Stoppestedet

Værestedet Stoppestedet er en selvejende institution under landsforeningen SIND, der giver borgere med psykiske vanskeligheder mulighed for at være i et åbent, anonymt værested. Med donationen kan værestedet opgradere sikkerheden og holde kursus i brandbekæmpelse for ansatte, brugere af værestedet og korpset af frivillige.

Tildelt støtte

9.100 kr.

2021

Modtager

Sind værestedet Stoppestedet

Region

Syddanmark