Søg støtte

Søg

Fællesspisning hos Therese


Donation

Projekt

Brandsikring for ældre borgere

Ældresagen

Der omkommer i gennemsnit 80 personer årligt i Danmark ved brand. Heraf udgør ældre et klart flertal, hvorfor der er behov for en målrettet indsats mod netop denne målgruppe. Denne donation går til et projekt, der skal nedbringe risikoen for tilskadekomne ved brand for ældre og handicappede borgere i Tønder Kommune. Tønder Kommune vil efteruddanne hjemmeplejen i vurderinger af brandrisiko, så de bliver i stand til at identificere, hvor der er forhøjet risiko for brandfare. Donationen går til de brandtekniske hjælpemidler, som mange borgere fravælger, når de selv skal betale, bl.a. røgalarmer.

Tildelt støtte

350.000 kr.

2017

Modtager

Ældresagen

Region

Syddanmark