Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Brug Folkeskolen: Til tops!

Brug Folkeskolen

”Brug Folkeskolen” er en forening, der er drevet af forældre. Foreningen arbejder for at modvirke og mindske etnisk og social opdeling i københavnske folkeskoler og for at gøre den lokale folkeskole til det naturlige førstevalg. Nogle skoler oplever, at især elever med ressourcestærk baggrund siver væk. Det har konsekvenser for de tilbageværende elever, som mister sociale relationer og muligheden for at være i daglig kontakt med ressourcestærke klassekammerater og deres forældre. Denne donation går til et projekt, der skal aktivere forældrene på seks skoler for at forbedre skole-hjem-samarbejdet, elevernes sociale trivsel, skolens image og overgangene mellem skoletrinene. Målet er at mindske frafaldet af ressourcestærke elever og sikre en blandet elevsammensætning.

Tildelt støtte

700.000 kr.

2020

Modtager

Brug Folkeskolen

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start