Søg støtte

Søg

Poollift


Donation

Projekt

Caféer for syge børn og unge

Ungdommens Røde Kors

Op mod 85.000 børn og unge bliver hvert år indlagt, hvoraf nogle har lange indlæggelser i mange år. De fortæller, at de føler sig ensomme og savner at føle sig som almindelige børn og unge. Ungdommens Røde Kors har derfor etableret frivilligdrevne caféer i Region Hovedstaden for sygdomsramte børn og unge i tæt samarbejde med hospitalerne og de psykiatriske afdelinger. Her sættes sygdom på pause og erstattes med snakke, grin, spil og sjov med unge frivillige. Med donationen kan der fortsat drives caféer på Rigshospitalet, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Bispebjerg og på Voksenpsykiatrisk Afdeling i Helsingør, Gentofte og Ballerup. Endvidere kan der udvides med to caféer til gavn og glæde for endnu flere unge patienter.

Tildelt støtte

895.717 kr.

2022

Modtager

Ungdommens Røde Kors

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start