Søg støtte

Søg

Center for Interventionsforskning

Center for Interventionsforskning forsker i sundhedsfremme og forebyggelse. Helt konkret undersøger centret, hvilke indsatser der virker under hvilke betingelser for hvilke målgrupper. Der forskes inden for de store risikofaktorer: usund kost, rygning, alkohol og manglende motion.
Besøg centrets hjemmeside

Hvordan sikres nyfødte en god start? Kan man få rygere til at holde op med at ryge over internettet? Får spændende skolegårde børn til at bevæge sig mere?

Center for Interventionsforskning styrker forskningen i, hvilke kommunale indsatser for sundhedsfremme og forebyggelse der virker bedst, og hvordan forebyggelsesindsatserne bedst føres ud i livet.

Centret fokuserer på indsatser, der gennemføres i kommunale og andre lokale arenaer, reducerer social ulighed i sundhed, og som kan implementeres med tilgængelige ressourcer. Centret gennemfører og evaluerer forsøg bl.a. i folkeskoler, på ungdomsuddannelserne, i beskæftigelsessektoren og i lokalsamfundet.

Centret giver Danmark en helt særlig position på feltet, samtidig med at kommunerne får mere viden om, hvordan de bedst muligt løfter opgaven

Professor Morten Grønbæk, Center for Interventionsforskning
Center for Interventionsforskning blev etableret af TrygFonden i 2009, og siden har centret igangsat over 30 forskningsprojekter.

Forskningsprojekternes temaer:

  • Børn. Her undersøges implementering og effekt af bl.a. skolebaserede indsatser rettet mod børns kost, rygning, fysisk aktivitet, hygiejne og trivsel.
  • Unge. Her undersøges bl.a. implementering og effekt af indsatser på gymnasier og erhvervsskoler rettet mod unges kost, fysisk aktivitet, alkohol, rygning, trivsel og frafald.
  • Voksne. Her undersøges bl.a. implementering og effekt af indsatser på jobcentre, arbejdspladser og i almen praksis samt digitale interventioner rettet mod rygning, alkohol og stillesiddende adfærd.
  • Policyprojekter. Her undersøges, hvorfor nogle kommunale og nationale policies og indsatser opnår politisk og organisatorisk opbakning, mens andre ikke gør.

Har du spørgsmål?

Anders Hede

Forskningschef