Søg støtte

Søg

Cykelhjelm


Donation

Projekt

Dansk Kultur for Døve Indvandrere

Center for Hjælpemidler og Kommunikation

Høreproblemer kan ofte skabe isolation, og medføre at de ramte bliver ekskluderede fra aktiviteter, som de ellers gerne vil tage del i. For indvandrerkvinder kan høreproblemer have yderligere konsekvenser, da de som følge heraf ikke er i stand til at lære dansk og har svært ved at forstå information om dansk kultur. Denne manglende forståelse kan have indflydelse på børnene og den resterende familie, der ligeledes får sværere ved at indgå i det danske samfund. Center for Hjælpemidler og Kommunikation vil med dette projekt udforme et undervisningsforløb for døve og svært hørehæmmede indvandrerkvinder med børn. Gennem forløbet vil kvinderne blive indført i det danske samfund med særligt fokus på de ting, der er mest relevante for dem, heriblandt det danske skolesystem, foreningsaktiviteter, offentlige tilbud og infrastruktur.

Tildelt støtte

90.000 kr.

2014

Modtager

Center for Hjælpemidler og Kommunikation

Region

Syddanmark

Fokusområde

En plads i fællesskabet