Søg støtte

Søg

Danske Soldater på Mission


Donation

Forskningsprojekt

Danske Soldater på Mission

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner

Med denne donation ønsker Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner sammen med Det Nationale Forskningscenter for Velfærd at gennemføre en undersøgelse af samtlige udsendte soldater fra Balkanmissionerne og frem. Formålet med undersøgelsen er at danne sig et overblik over særligt psykiske, familiemæssige og sociale følger af udsendelser. Målet med projektet på sigt er at bruge den indsamlede viden til at planlægge og udføre støtte og behandlingsindsatser til soldater, der har været udsendt.

Tildelt støtte

3.000.000 kr.

2017

Modtager

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv