Søg støtte

Søg

Danskernes viden om udvalgte samfundsproblemer

TrygFonden arbejder strategisk for at løse en række samfundsproblemer. Men hvad ved danskerne egentlig om de problemer, vi forsøger at løse? Og kan vi gøre noget, hvis det viser sig, at danskernes viden er forkert eller mangelfuld?

Danskernes viden om de samfundsproblemer, vi arbejder med, kan være en vigtig forudsætning for at løse problemerne på længere sigt. 

Viden kan således både påvirke borgernes egen adfærd, deres relation til andre borgere og måske allervigtigst deres evne til kvalificeret at holde politikere og andre beslutningstagere ansvarlige for, at problemerne kan blive løst eller reduceret.

Konkret vil projektet kortlægge, hvor meget faktuel korrekt viden danskerne har om udviklingen på de samfundsproblemer, der er knyttet til vores fokusområder. Ved danskerne for eksempel, at langt flere nu får en kompetencegivende uddannelse, at færre oplever indbrud i eget hjem, og at flere får hjælp i tilfælde af hjertestop?

Institut for Statskundskab på Københavns Universitet står for udførelsen af undersøgelsen, der vil resultere i en rapport og en række publicerede forskningsartikler.

Projektet vil også kortlægge, hvordan danskernes viden om disse problemer varierer i forhold til baggrundsforhold som uddannelse, tillid, geografi og politisk overbevisning. Samtidig kigger projektet også på, hvorvidt specielle forhold i mediedækningen af de specifikke problemer spiller ind på danskernes viden. 

Endelig vil projektet også afdække, om danskernes viden kan forøges. Hvor meget løftes vidensniveauet for eksempel, hvis befolkningen informeres om den faktiske udvikling på de forskellige problemer? Er dette eventuelle løft i vidensniveauet noget, der varer ved på lang sigt? Og hvordan påvirker de førnævnte faktorer som uddannelse, tillid og politisk overbevisning muligheden for at korrigere på opfattelsen af udviklingen i problemerne?

Har du spørgsmål?

Anders Hede

Forskningschef