Søg støtte

Søg

Førstehjælp for alle


Donation

Projekt

Datasamarbejde i BørnUngeLiv

Foreningen BørnUngeLiv

BørnUngeLiv (BUL) er en almennyttig forening med 83 medlemskommuner, og det er samtidig en IT-platform med spørgeskemaer, der giver kommunerne viden om børn og unges sundhed og trivsel. Donationen går til at udvide datasamarbejdet i BUL mellem kommuner, forskningsmiljøer og offentlige myndigheder, så data og forskning om børn og unge kan deles endnu mere, og flest mulige dermed kan få gavn af det. IT-platformen bruges af bl.a. lærere, sundhedsplejersker og SSP-medarbejdere, og platformen anvendes også til indsamling af data i forbindelse med forskningsprojekter. Med et udvidet datasamarbejde vil forskere få bedre adgang til data, og kommunerne vil kunne tilgå temarapporter omkring relevante emner om børn og unge, så viden og lokal praksis kan forbedres. Datasamarbejdet vil også gøre det muligt at sammenligne kommuner, fx i forbindelse med brug af nikotinprodukter blandt børn og unge, hvor der kan være lokale forskelle, som kalder på lokalt tilpassede indsatser.

Tildelt støtte

2.884.875 kr.

2023

Modtager

Foreningen BørnUngeLiv

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet