Søg støtte

Søg

Indkøb af Paro


Donation

Projekt

Den rejsende problemknuser

Lykkebo skole

TrygFonden har givet støtte til projektet ”Den rejsende problemknuser”, som skal give elever og lærere et godt redskab til at håndtere konflikter i klasseværelserne for derigennem at forbedre trivsel og øge indlæring. Donationen går til at sende en lærer rundt til 24 af landets skoler for at demonstrere og afprøve det bagvedliggende undervisningsmateriale – et e-learningprogram bestående af otte film, som er finansieret af TrygFonden og Ministeriet for Børn og Undervisning. Målet er dels at udbrede materialet, dels at få feedback og indsamle data om, hvordan det går med konfliktløsning i de klasser, der får besøg. Derudover er hensigten at afdække behovet for og ønskerne til Problemknuseren ude på skolerne. Projektet skal munde ud i et idekatalog, som kan udbredes til andre. Den rejsende problemknuser vil nå ud til cirka 1.200 elever og 900 lærere. TrygFonden har støttet projektet med 320.444 kr.

Tildelt støtte

320.444 kr.

2013

Modtager

Lykkebo skole

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet