Søg støtte

Søg

Den Sociale Kapitalfond

Den Sociale Kapitalfond investerer kapital og kompetencer i virksomheder og organisationer, som bidrager til at løse sociale problemer. Når de vokser, kan vi både hjælpe flere mennesker og sikre det finansielle afkast.

Flere end 220.000 danskere står langt fra arbejdsmarkedet, og 7-8 pct. af en ungdomsårgang får hverken job eller uddannelse. Samtidig mangler virksomheder arbejdskraft. Der er behov for både social og finansiel nytænkning.

Derfor udvikler Den Sociale Kapitalfond nye former for sociale investeringer og udbreder de bedste af dem i stor skala, så de bliver en naturlig del af markedet og samfundsøkonomien. Det sker i partnerskab med virksomheder, det offentlige, investorer og andre, der gerne vil udvikle vores samfund med FN’s verdensmål for øje.

Som Danmarks første sociale investeringsfond har Den Sociale Kapitalfond siden 2012 bidraget til, at knap 1.000 personer har fået job eller opkvalificeringsforløb og dermed mulighed for at deltage i fællesskabet.

En vilje af sten

Kim arbejder hver dag med at håndrense gamle mursten i virksomheden af samme navn. ”Gamle Mursten” er - udover at være en grøn virksomhed med kunder, der ønsker at bygge bæredygtigt - også en af de socialøkonomiske virksomheder, som Den Sociale Kapitalfond har investeret i. 

Arbejdet med sociale acceleratorprogrammer har både skabt vækst i de deltagende virksomheder og skabt nye jobs, udannelses- og praktikforløb til udsatte borgere.

Indsatsen viser, at der er mange potentielt sociale virksomheder, der med stærk markedsorientering kan skabe både social inklusion og økonomisk vækst. Nøglen er investeringer i form af både kapital og kompetencer.

Realisering af den enkeltes potentiale

TrygFonden stiftede i 2011 Den Sociale Kapitalfond. Fonden investerer kapital og kompetencer i sociale iværksættere og virksomheder, der løser sociale problemer ved at drive forretning. Fonden fokuserer særligt på virksomheder, der giver mennesker i en udsat situation nye muligheder for at realisere deres potentiale.

Har du spørgsmål?

Britt Wendelboe

Projektchef