Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus og hjertestarter


Donation

Forskningsprojekt

Den 'ultimative' indsats

Syddansk Universitet

Denne donation går til udviklingen af en indsats, som skal støtte anbragte børn og unge i at tage en ungdomsuddannelse. Projektet kaldes den ’ultimative’ indsats og har som ambition at nedbringe antallet af anbragte børn og unge, der ikke påbegynder en ungdomsuddannelse, med 50 pct. Projektets anden del er en undersøgelse af effekten af indsatsen. I projektet bringes fagprofessionelle, kommunale ledere og forskere sammen i et udviklingsforløb, som projektledelsen faciliterer, og som løber over to workshops og fire døgnseminarer. I udviklingsforløbet formuleres den ’ultimative’ indsats og dens forventede effekter endeligt.

Tildelt støtte

869.006 kr.

2019

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start