Søg støtte

Søg

Digital Dannelse og Leg


Donation

Projekt

Digital Dannelse og Leg

DGI Nordsjælland

Denne donation går til at gennemføre uddannelsesforløbet ”Digital Dannelse og Leg” for 20 SFO’er i Region Hovedstaden. Uddannelsesforløbet er udviklet på baggrund af et pilotprojekt i otte SFO’er i Hillerød Kommune og har til formål gennem et løft af SFO-medarbejdernes kompetencer at støtte børns adfærd på nettet og styrke deres bevægelsesglæde og deltagelse i aktive inkluderende fællesskaber. Gennem forløbet vil SFO-medarbejderne lære, hvordan de kan tænke bevægelse ind sammen med teknologiske redskaber og platforme, så de kan sikre en sund digital spilkultur, hvor børnene både fysisk, mentalt og relationelt har en positiv adfærd.

Tildelt støtte

1.203.000 kr.

2021

Modtager

DGI Nordsjælland

Region

Hovedstaden

Delmål

Digital tryghed