Søg støtte

Søg

Førstehjælp - Vi alle kan yde


Donation

Forskningsprojekt

Digitalt socialt arbejde

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Donationen går til at undersøge og kvalificere digital kommunikation mellem sagsbehandlere og anbragte børn/unge. Sagsbehandlere i kommunerne anvender i stigende grad bl.a. SMS, chat og online-møder til at kommunikere med anbragte børn/unge. På den ene side skaber digitaliseringen bekymring i forhold til sagsbehandlernes mulighed for at indgå i nære og tillidsfulde relationer til børn og unge i anbringelse. Samtidig viser andre undersøgelser, at digital kommunikation også kan medvirke til at skabe en fleksibel og tryg kontakt til sagsbehandlerne og dermed styrke inddragelsen af børn og unge. Forskerne vil derfor tilvejebringe viden om, hvordan digital kommunikation egentlig påvirker sagsbehandlerne og deres arbejde, samt hvilken betydning det har for de anbragte børn og unges deltagelse, hverdagsliv og trivsel. Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde med KL og Komponent, og De Anbragtes Vilkår er aktive sparringspartnere i projektet.

Tildelt støtte

4.000.000 kr.

2021

Modtager

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Region

Landsdækkende

Delmål

Digital tryghed