Søg støtte

Søg

Fod på gulv - dans for sårbare


Donation

Projekt

DIGNITYs Familiecenter

DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur

Donationen går til at etablere DIGNITYs Familiecenter for at øge den mentale sundhed og trivsel for børn og unge i traumatiserede flygtningefamilier. Det anslås, at ca. 30 pct. af alle flygtninge i Danmark lever med traumer efter oplevelser med fx krig, tortur eller en lang og farlig flugt, og ca. 80.000 børn i Danmark vokser op i traumatiserede flygtningefamilier. DIGNITY vil derfor styrke børnenes mentale sundhed og øge deres trivsel ved at ruste både børn og forældre til at håndtere de udfordringer, de møder i hverdagen i Danmark. Målet er, at 40 traumatiserede børn og deres familier kommer igennem et forløb, og at 600 fagpersonaler modtager opkvalificering. DIGNITY har mere end 35 års erfaring med rehabilitering af og forskning om traumatiserede flygtninge, og ambitionen er, at DIGNITY Familiecenter på længere sigt kan blive et førende nationalt videnscenter på området.

Tildelt støtte

3.713.000 kr.

2020

Modtager

DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet