Søg støtte

Søg

Fra ensom til aktiv


Donation

Projekt

Din gode udskrivning

Askovgården, Fællesrådet, Outsideren

Projektet skal videreudvikle en udskrivningsguide til borgere, der udskrives fra psykiatrisk behandling. Denne periode er ofte en meget sårbar tid præget af forhøjet selvmordsrisiko og øget risiko for genindlæggelse, isolation og kriminel aktivitet. Baggrunden er, at ingen er færdigbehandlet ved udskrivning fra psykiatrien. Dette projekt bygger videre på pilotprojektet "Når du udskrives fra en psykiatrisk afdeling", som også blev støttet af TrygFonden. Pilotprojektet er evalueret, og er nu forankret i Region Hovedstadens psykiatri. Målet er, at der skal udvikles regionalt tilpassede guider, som forankres hos personalet i de regionale psykiatriske afdelinger. Materialet skal medvirke til - i en dialog med personalet - at man på en systematisk og konsekvent måde informerer borgerne om, hvad der skal og kan foregå i forbindelse med udskrivelse og i perioden efter, således at recoveryprocessen bliver så god som mulig.

Tildelt støtte

2.000.000 kr.

2013

Modtager

Askovgården, Fællesrådet, Outsideren

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed