Søg støtte

Søg

Flere i alkoholbehandling


Donation

Projekt

Dit Netstof

Center for Digital Pædagogik

Donationen går til en indsats, der skal ændre unges adfærd og holdninger i forhold til brug af rusmidler for at styrke deres sundhed og trivsel. Omkring 55.000 unge mellem 15 og 25 år har et problematisk forbrug af hash og andre stoffer, og det har store konsekvenser for deres ungdomsliv og udvikling. På Netstof.dk, som drives af Center for Digital Pædagogik og Rusmiddelcenter Slagelse, kan unge finde viden om rusmidler og hjælp til et liv uden afhængighed. Donationen gør det muligt at give hjemmesiden en gennemgribende opdatering og bl.a. integrere selvhjælpsfunktioner, som hjælper den unge til at få overblik over omfanget af sit forbrug, samt tilbyder SMS'er med opmuntrende fakta om nedtrapning af den unges forbrug. På hjemmesiden skal der også etableres nye tilbud som peer-rådgivning og livechat-funktioner.

Tildelt støtte

2.999.550 kr.

2022

Modtager

Center for Digital Pædagogik

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet