Søg støtte

Søg

Midler til lydanlæg


Donation

Forskningsprojekt

Effekten af Kærlighed i Kaos – en tillægsbevilling

ADHD-foreningen

ADHD-foreningen har modtaget en tillægsbevilling fra TrygFonden til at undersøge effekten af projektet Kærlighed i Kaos. Der er tale om et forældretræningsprogram for forældre til børn med ADHD. Det tager udgangspunkt i den grundide, at de voksne omkring et barn med ADHD kan påvirke barnets adfærd positivt. Kongstanken er, at forældre på eget initiativ og før kontakt med det offentlige system kan sætte gang i en tidlig, forebyggende indsats i et struktureret og afprøvet program. Det sker i regi af en af ADHD-foreningens lokalafdelinger, hvor frivillige varetager træningen. Forældrene trænes bl.a. i at se bagom barnets adfærd, formulere sig anerkendende og positivt og lære om betydningen af faste rutiner og regler. Det er ADHD-foreningen, der sammen med SFI står for studiet, der allerede har modtaget 6.247.322 kr. fra TrygFonden. Lokalafdelingernes interesse for at deltage i projektet har imidlertid været så stor, at der nu er mulighed for at udvide studiet til at inkludere alle foreningens 14 afdelinger. TrygFondens støtte går til denne udvidelse. TrygFonden har støttet projektet med 511.522 kr.

Tildelt støtte

511.522 kr.

2013

Modtager

ADHD-foreningen

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed