Søg støtte

Søg

PRO på Patientens Præmisser


Donation

Forskningsprojekt

Effekten af konditionering stroke

Aarhus universitetshospital

Donationen går til at undersøge, om konditionering kan mindske skaden efter en hjernehindeblødning og dens følger på hverdagsfunktion, kognitive symptomer og invaliditet. Hvert år får ca. 12.000 personer et stroke i Danmark. Stroke er en hjerneblødning eller blodprop i hjernen, og mange patienter dør eller ender med vidtgående handicaps. I de senere år er der opstået en betydelig optimisme omkring såkaldt konditionering som behandling af stroke, hvilket går ud på, at man over en periode skiftevis afsnører blodforsyningen til en arm eller et ben i fem minutter og dernæst tillader fri blodforsyning i fem minutter. Der er allerede forskning i gang, som undersøger effekten af konditionering ved blodprop i hjernen. Derfor ønsker forskerne i dette projekt at gennemføre et lodtrækningsforsøg med 100 patienter med hjernehindeblødning og beskyttelsen mod karspasmer i efterforløbet med det sigte, at flere overlever med en god livskvalitet og mindre handicap. Hvis konditionering viser en positiv effekt, vil det kunne udføres efter den initiale behandling, og på sigt kan metoden udvikles til standard behandling med potentiale for, at flere kan overleve en hjernehindeblødning med god livskvalitet til følge.

Tildelt støtte

3.695.172 kr.

2021

Modtager

Aarhus universitetshospital

Region

Landsdækkende