Søg støtte

Søg

Tryg i Trafikken - fase 1 Kbh.


Donation

Forskningsprojekt

Effekten af konfliktmægling

Justitsministeriet

TrygFonden har givet støtte til et projekt, der undersøger, om de danske konfliktråd kan forebygge ny kriminalitet. Konfliktråd er et møde, hvor offer og gerningsmand mødes med tredjepart som mægler. Siden 2010 har der eksisteret en permanent, landsdækkende ordning, der fungerer som supplement til den almindelige sagsbehandling ved retten. Der er stor tilfredshed med konfliktråd blandt både ofre og gerningsmænd, men det vides ikke, om de også har en præventiv effekt på ny kriminalitet. Udenlandske undersøgelser har dokumenteret en forebyggende effekt, men til forskel fra Danmark fungerer konfliktråd i de fleste andre lande – bl.a. Norge – som alternativ til den traditionelle rettergang og træder i stedet for en strafferetlig sanktion. Dermed kan den præventive effekt i udlandet være opstået, fordi gerningsmanden med konfliktråd undgår at komme i fængsel, hvor det i Danmark stort set alene er det moralske og psykologiske element, der skal skabe en eventuel præventiv effekt. Konfliktrådenes præventive effekt undersøges gennem en kortlægning af de hidtidige forløb. TrygFonden har støttet projektet med 397.500 kr.

Tildelt støtte

397.500 kr.

2014

Modtager

Justitsministeriet

Region

Landsdækkende