Søg støtte

Søg

Bedre søvn til kræftpatienter


Donation

Forskningsprojekt

Effekter af familieterapi

BUC Regionh afdeling Glostrup

TrygFonden har givet støttet til udviklingen af en manual, som skal bruges i behandlingen af såkaldt multistressede familier. Det er familier, som er ramt af svær psykisk sygdom, hvor forældrene kan have få ressourcer til at klare et barn med særligt svære symptomer, og hvor der kan være konflikter med de sociale myndigheder – måske ligefrem med frygt for tvangsfjernelse. I de tilfælde kommer traditionelle tilbud om psykoterapi og forældretræningsprogrammer til kort. I stedet anbefaler man samarbejdende familieterapi, hvor man arbejder tæt sammen med familien om at finde de tilstedeværende ressourcer og øge familiens evne til at klare sig med den støtte, de får fra kommune og skole. Der findes imidlertid ingen veldokumenteret og velafprøvet behandlingsmanual til samarbejdende familieterapi. Projektet her vil i praksis undersøge effekten af en udviklet manual og model, som testes på 50 familier. TrygFonden har støttet projektet med 870.446 kr.

Tildelt støtte

870.446 kr.

2014

Modtager

BUC Regionh afdeling Glostrup

Region

Landsdækkende