Søg støtte

Søg

Migranter og psykisk sygdom


Donation

Forskningsprojekt

Effektiv, økonomisk holdbar og skræddersyet rehabilitering til hjertepatienter

Syddansk Universitet

Hjertesvigt er en kompleks og kronisk tilstand og slutstadiet for de fleste hjertesygdomme. Mange patienter med hjertesvigt får indopereret en defibrillator (ICD-enhed) for at forhindre pludselig hjertedød. Hjertesvigt forårsager funktionsnedsættelse, depression og reduceret livskvalitet grundet træthed, åndenød og væskeophobning. Risikoen for hospitalsindlæggelse og død er høj. Forekomsten af hjertesvigt i befolkningen er stigende, hvilket yderligere belaster sundhedsvæsenet og samfundet i en tid, hvor sundhedsvæsenet i forvejen oplever ressourcemæssige udfordringer. Projektets overordnede formål er at udvikle og teste den kliniske og økonomiske effekt af en interaktiv web-baseret innovation som 1) gør patienterne i stand til rutinemæssigt at holde øje med deres egen sundhedstilstand, herunder også symptomer på angst og depression, opspore forværringer på et tidligt tidspunkt, indlede dialog med den ICD-klinik som de er tilknyttet samt give dem adgang til passende self-management råd via en web-baseret interaktiv platform, og 2) fungerer som et værktøj til at informere sundhedspersonale rettidigt om ændringer i patienters symptomer for dermed at bane vejen for tidlig indgriben, støtte fælles beslutningsprocesser og levere en mere skræddersyet behandling. Platformen skal testes i et nationalt lodtrækningsforsøg med 478 deltagere fra de seks hospitaler, som i Danmark indopererer en defibrillator. Effekten vil blive målt på helbredsstatus, patienttilfredshed, genindlæggelser, dødelighed og omkostningseffektivitet. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem diverse institutter fra Syddansk Universitet og eksterne nationale og internationale partnere. I projektet samarbejdes bl.a. med Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Rigshospitalet, Gentofte Hospital samt Sjællands Universitetshospital (Roskilde). Projektet forventes at være til gavn for både patienter og samfund.

Tildelt støtte

7.000.000 kr.

2015

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev sundt