Søg støtte

Søg

Indkøb af redningsveste


Donation

Projekt

Emergency care communication

Aalborg Universitet

Akut åndedrætsbesvær kan være forløber til et hjertestop og er et af de alvorlige og livstruende symptomer, der oftest rapporteres til alarmcentralen 1-1-2. Med denne donation ønsker Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet at gennemgå en række autentiske 1-1-2-opkald for at bidrage med viden om, hvordan de ansatte på alarmcentralerne håndterer tilfælde af akut åndedrætsbesvær. Den indsamlede viden skal bruges til at identificere særlige kommunikationsmønstre i 1-1-2-opkald omhandlende åndedrætsbesvær med det formål at optimere udvekslingen af information og sikre effektiv behandling af akutte og livstruende situationer.

Tildelt støtte

924.521 kr.

2017

Modtager

Aalborg Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Akut hjælp