Søg støtte

Søg

Indkøb af 4 frigørelseshjelme


Donation

Forskningsprojekt

Enhed for langsigtet monitorering af skizofreni-patienter

Region Hovedstadens Psykiatri

Generelt lever mennesker med skizofreni 20 år kortere end andre. Overdødeligheden skyldes dårlig livsstil, underbehandling af andre sygdomme og formentlig også medicinbivirkninger. Et hollandsk studie har vist, at overvåget nedtrapning af medicin ikke giver færre psykosesymptomer end vedvarende medicinsk behandling efter en årrække. Til gengæld ser medicinnedtrapning ud til at have en positiv betydning for en patients funktionsniveau, ligesom der er større chance for, at en patient efter nedtrapning helt kan stoppe medicinsk behandling eller komme ned på en meget lille dosis. I et lodtrækningsforsøg med 250 patienter, der har en velbehandlet debuterende psykose, skal dette projekt teste holdbarheden af det hollandske studie. Langtidseffekten af henholdsvis medicinnedtrapning under tæt overvågning samt medicinsk vedligeholdelsesbehandling vil blive målt på bl.a. tilbagefald, psykosesymptomer og generelt funktionsniveau. Projektet foregår i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Midtjylland samt Groningen Universitet, hvor det hollandske forsøg blev gennemført.

Tildelt støtte

9.620.000 kr.

2015

Modtager

Region Hovedstadens Psykiatri

Region

Landsdækkende