Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Et bæredygtigt Place de Bleu

Place de Bleu ved Foreningen Qaravane

Place de Bleu er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med kvinder, som af forskellige årsager, eksempelvis manglende danskkundskaber, står uden for arbejdsmarkedet. Ved at udnytte allerede eksisterende kompetencer, såsom håndarbejde og syning, forsøger virksomheden at indtænke kvindernes eksisterende kompetencer i en skandinavisk designkultur. På den måde bliver kvinderne anerkendt for de kompetencer, de besidder, og de får en fornemmelse af den realøkonomiske værdi i det, de laver. Place de Bleu beskæftiger fem kvinder på ordinære vilkår, to på deltid, fire på flexjob, 15 kvinder i beskæftigelsesforløb og syv som frivillige. Donationen skal til fortsat drift af virksomheden, herunder husleje og synliggørelse af foreningen.

Tildelt støtte

866.000 kr.

2016

Modtager

Place de Bleu ved Foreningen Qaravane

Region

Hovedstaden