Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

Et trygt ældreliv for demente

Agerskov Friplejehjem Møllevangen

Agerskov Friplejehjem Møllevangen har tidligere haft en gæsteoptræden med et kor, hvilket skabte stor glæde blandt alle beboerne. Plejehjemmet har også gode erfaringer med musikterapi til deres demensramte beboere. Inspireret af oplevelserne med både kormusik, fællessang og andre musiske aktiviteter ønsker friplejehjemmet at skabe mere tryghed for deres demensramte beboere ved struktureret at anvende musik og sang. Med donationen kan plejehjemmet tilknytte en musikterapeut fire timer om ugen i et forløb på 38 uger, som skal give glæde og fælles oplevelser samt øge beboernes livskvalitet.

Tildelt støtte

60.000 kr.

2023

Modtager

Agerskov Friplejehjem Møllevangen

Region

Syddanmark

Delmål

Flere gode leveår