Søg støtte

Søg

Demensvenlig kultur- og fritid


Donation

Projekt

Et trygt fællesskab for alle

Foreningsfællesskabet Ligeværd

Gennem ugentlige klubaftener med fællesspisning, aktiviteter og samvær med ligesindede arbejder UFL-Tønder på, at de unge og voksne får mod på livet og får et aktivt og godt fritidsliv. Fællesskabet er vigtigt og skal være med til at forebygge ensomhed og utryghed blandt deltagerne, der har forskellige kognitive og funktionsmæssige vanskeligheder. Med donationen kan indsatsen fortsætte i 2024 til gavn for de 14 unge og 26 voksne, som bruger tilbuddet.

Tildelt støtte

70.000 kr.

2023

Modtager

Foreningsfællesskabet Ligeværd

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle