Søg støtte

Søg

Indkøb af operationssimulator


Donation

Kursus

Event-hjertestarter

Musik i Lejet

Tildelt støtte

22.754 kr.

2013

Modtager

Musik i Lejet

Region

Hovedstaden

Fokusområde

Akut hjælp