Søg støtte

Søg

Sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Fællesskaber for indlagte børn

Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors driver to caféer for somatisk og psykiatrisk indlagte børn og unge i alderen 12-24 år på Aarhus Universitetshospital. Mange indlagte børn føler sig ensomme og savner at føle sig som almindelige børn og unge. Caféerne er derfor et sted, hvor børnene og de unge kan mødes og for en tid glemme deres sygdom. Med donationen kan åbningstiderne udvides, så børnene kan mødes oftere, og det skal undersøges, om der kan etableres en café for de 6-12-årige børn.

Tildelt støtte

552.568 kr.

2023

Modtager

Ungdommens Røde Kors

Region

Midtjylland

Delmål

Alle med fra start