Søg støtte

Søg

Indkøb af operationssimulator


Donation

Udstyr

Fællesskaber på tværs

Struer Statsgymnasium

I Struer Kommune har man etableret et samarbejde mellem Struer Gymnasiums internationale linje og ældre samt socialt udsatte. Samarbejdet går ud på at de internationale studerende udfører frivilligt arbejde inden for det kreative, fysisk aktive og sociale område for derimod at få point, så de kan bestå deres internationale eksamen. Formålet med dette projekt er således at støtte med midler til indkøb af tre rickshawcykler, der skal anvendes til cykelture af borgere, som er isoleret eller i fare for at blive det. De unge får på den måde mulighed for at lave noget frivilligt, og de ældre og udsatte kommer ud og får selskab og frisk luft.

Tildelt støtte

120.000 kr.

2016

Modtager

Struer Statsgymnasium

Region

Midtjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet