Søg støtte

Søg

Kursus og badeaktiviteter


Donation

Projekt

Fællesskabsstafet

Frivilligcenter Nyborg

Med donationen vil Frivilligcenter Nyborg sende en fysisk depeche fra by til by i Nyborg Kommune for at sætte fokus på de mange fællesskaber og foreninger, der findes i kommunen. Stafetten igangsættes med en startfest, hvor de deltagende foreninger samles til fællesspisning, netværk og workshops med eksempler på, hvilke aktiviteter man kan deltage i. Herfra begynder stafettransporten, der varetages af foreninger og fællesskaber med fokus på bevægelse, så fx vandrelauget traver med den, kajakklubben sejler med den, og cykelklubben cykler med den. Ved stafetmodtagelse arrangerer de lokale fællesskaber sociale arrangementer, og det hele kulminerer ved stafetankomst i Nyborg by den sidste fredag i september. Ambitionen er, at 200 børn og unge, 400 voksne og 600 ældre vil komme i berøring med projektet, og at ”Fællesskabsstafetten” bliver en fast årlig tradition, der motiverer til deltagelse i de mange små og store lokale fællesskaber.

Tildelt støtte

288.000 kr.

2023

Modtager

Frivilligcenter Nyborg

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle