Søg støtte

Søg

Demensvenlig kultur- og fritid


Donation

Projekt

Familieambulatorie database

Familieambulatoriet, Hvidovre Hospital

TrygFonden har givet støtte til at videreudvikle, kvalitetssikre og forankre en landsdækkende database til brug i de regionale familieambulatorier, som henvender sig til gravide misbrugere af alkohol, stoffer eller afhængighedsskabende medicin. I dag findes der meget begrænset viden om, hvor mange børn der fødes af mødre i et misbrug samt hvilke indsatsstrategier, der har den ønskede virkning. Databasen, som formodentlig er den første i verden af sin slags, foretager systematiske registreringer, der skal sikre en ensartet kvalitet og åbne op for udviklings- og forskningsmuligheder på området. Misbrug under graviditet kan føre til livsvarige skader for børnene, og samtidig er gravide med rusmiddelproblemer en meget vanskelig gruppe at få kontakt til. Med databasen ønsker man at forbedre mulighederne for en tidlig indsats over for den vanskelige målgruppe. Helt konkret skal donationen bl.a. gå til at analysere det aktuelle indhold i databasen, sikre en ensrettet registreringspraksis landet over, en forankring i Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram og en udvikling af et koncept for databasens fremtidige anvendelse. TrygFonden har tidligere støttet oprettelsen af databasen med 4,5 mio. kr. TrygFonden har støttet projektet med 2.000.000 kr.

Tildelt støtte

2.000.000 kr.

2014

Modtager

Familieambulatoriet, Hvidovre Hospital

Region

Landsdækkende