Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

festival handicappede

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup

Brangstrupskolen er en del af Odenses STU-program (Særligt Tilrettelagt Uddannelse). Skolen afholder hvert år en musikfestival for udviklingshæmmede, hvor også lokalmiljøet inddrages. Festivalen udgør et forum, hvor de udviklingshæmmede unge kan more sig med hinanden og udvikle deres sociale netværk. De unge inddrages ligeledes i den praktiske afvikling af festivalen, hvilket bidrager til deres udvikling.

Tildelt støtte

25.000 kr.

2013

Modtager

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup

Region

Syddanmark

Fokusområde

En plads i fællesskabet