Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Flere Fællesskaber

Børns Voksenvenner, Område Nordjylland

Mange børn vokser op med spinkle familienetværk, blandt andet pga. skilsmisse og dødsfald. Med donationen kan Børns Voksenvenner i Nordjylland rekruttere nye, frivillige voksenvenner, så endnu flere sårbare børn kan få et vedvarende venskab med en betydningsfuld og ressourcestærk voksenven. De frivillige har overskud og kan være rollemodeller for børnene, når de indgår i et venskab med barnet i samarbejde med barnets forældre. Der vil også være aktiviteter for at uddanne, supervisere og fastholde både nye og eksisterende voksenvenner samt udvikle et solidt netværk mellem voksenvennerne.

Tildelt støtte

1.200.000 kr.

2021

Modtager

Børns Voksenvenner, Område Nordjylland

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start