Søg støtte

Søg

Hjertelungeredning


Donation

Projekt

Flere frivillige fællesskaber

Instituttet for Blinde og Svagsynede

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) er et nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for mennesker med nedsat syn. Blinde og svagsynede i Danmark oplever generelt større udfordringer end den øvrige befolkning med social isolation, fysisk inaktivitet, livsstilssygdomme og ensomhed, og en langt større andel mangler tilknytning til arbejdsmarkedet. Det manglende syn påvirker kommunikation, mobilitet og relationsdannelse til andre. Med donationen kan IBOS ansætte en frivillig koordinator og projektleder til at stå for fællesskabende aktiviteter som fællesspisning og debatarrangementer samt udbygge frivilligaktiviteterne i samarbejde med organisationer og civilsamfundsaktører. Målet er at skabe flere frivillige fællesskaber og flere aktiviteter, der kan øge brugernes livskvalitet.

Tildelt støtte

1.257.168 kr.

2020

Modtager

Instituttet for Blinde og Svagsynede

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle