Søg støtte

Søg

Indkøb af skab til hjertestarter


Donation

Projekt

Flere i alkoholbehandling

Alkohol & Samfund

Ifølge Sundhedsstyrelsen er 140.000 danskere afhængige af alkohol, mens 585.000 har et skadeligt højt forbrug. Alligevel kommer kun få i behandling for deres alvorlige alkoholproblem. Det skyldes bl.a. manglende kendskab til den kommunale alkoholbehandlingsgaranti samt fordomme og uvidenhed omkring, hvad behandlingen omfatter. Med støtte fra TrygFonden har Alkohol & Samfund derfor gennemført en landsdækkende oplysningskampagne - "Respektkampagnen" - de sidste to år i januar. Denne donation skal bruges til at gentage kampagnen to år mere i henholdsvis januar 2017 og januar 2018. Formålet med indsatsen er at motivere borgere med et alkoholproblem til at ændre adfærd og søge hjælp ved brug af det positive budskab: Det giver respekt at gøre noget ved sit alkoholproblem.

Tildelt støtte

7.002.500 kr.

2016

Modtager

Alkohol & Samfund

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev sundt