Søg støtte

Søg

Tryg som pårørende i Region H


Donation

Projekt

Flere i Fællesskabet

Region Midtjylland

Denne donation går til en massiv indsats for at fremme mental sundhed og social deltagelse blandt unge i Silkeborg kommune. Bag projektet står Region Midtjylland (DEFACTUM) sammen med en gruppe partnere i både privat og offentligt regi, nemlig Silkeborg Kommune, Ventilen, Frivilligcenter Silkeborg, InnovationSilkeborg, Silkeborg Højskole, Selvhjælp Silkeborg, Mary Fonden, Jysk Børneforsorg, Come Together, Fonden Ensomme Gamles Værn og Ældre Sagen. Det fælles projekt handler om at skabe en model, hvor de bedste indsatser fra ind- og udland udfoldes i samarbejde med skoler, foreninger, erhvervsliv, lokale medier, forskere og borgere. Projektet vil kunne danne vidensgrundlag for fremtidige indsatser i kommuner over hele Danmark. Som led i projektet gennemføres en massiv fællesskabs-kommunekampagne med deltagelse af boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, handelsråd og medier. Unge i målgruppen inviteres til at udvikle nye tiltag, og der sættes fokus på generationsmøder. Partnerskabet vil udforske, hvorvidt generationsmøder omkring aktiviteter kan danne grundlag for gensidige relationer. Der udarbejdes en fællesskabsguide, som sikrer unge, pårørende og medarbejdere én fælles indgang til initiativer. Endelig skal det undersøges og afprøves, om der er interventioner fra andre lande, som kan bruges i Silkeborg.

Tildelt støtte

1.980.000 kr.

2019

Modtager

Region Midtjylland

Region

Midtjylland

Delmål

Alle med fra start