Søg støtte

Søg

Nye stole til basket holdet


Donation

Projekt

Flygtninge som robuste borgere

Mellemfolkeligt Samvirke

Antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark, er stigende, og tiden, mens ens ansøgning behandles, er præget af stor usikkerhed. Mellemfolkeligt Samvirke afprøvede i efteråret 2015 en række workshops i to asylcentre med det formål at give flygtningene viden og redskaber til, hvordan de fremadrettet bedst kan handle konstruktivt i deres nye situation i Danmark. Denne donation skal bruges til at fortsætte projektet i to år mere og samtidig udvide det til fire asylcentre. Målet er både at få flygtningene til at føle sig velkomne og samtidig klæde dem på - og ikke mindst give dem lyst - til at kunne blive aktive medborgere i det danske samfund.

Tildelt støtte

1.741.658 kr.

2016

Modtager

Mellemfolkeligt Samvirke

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet